Menu

QUÈ ÉS L’OIDP

L’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) és una xarxa internacional oberta a totes les ciutats, organitzacions i centres d’investigació amb interès per conèixer, intercanviar i aplicar experiències sobre democràcia participativa en l’àmbit local. Neix el 2001 en el marc dels Projectes de Cooperació Descentralitzada del Programa URB-AL de la Comissió Europea i la seva constitució oficial va ser el novembre d’aquell any a Barcelona, durant la I Conferència de l’OIDP. A més, des del 2006 treballa de manera conjunta amb Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

OBJECTIUS

  • Ser el centre de referència a nivell mundial en l’àmbit de la democràcia participativa.
  • Crear sinèrgies entre ciutats, organitzacions i centres de recerca per a què reflexionin sobre la qualitat democràtica a nivell global.
  • Produir i millorar el coneixement existent en el camp de la democràcia participativa local.
  • Intercanviar experiències sobre innovacions democràtiques entre totes les regions del món.
  • Recomanar polítiques a les administracions públiques del món, preferentment locals.

PROJECTES

Conferència anual de l’OIDP

La conferència anual de l’OIDP té per objectiu debatre i reflexionar sobre l’estat de la democràcia participativa al món. És un punt de trobada d’experts en l’àmbit de la participació i líders polítics, així com una oportunitat per impulsar la cooperació entre ciutats i organitzacions internacionals en l’àmbit de les innovacions democràtiques. Més informació.

Distinció “Bona Pràctica en Participació Ciutadana”

Distinció anual amb la qual l’OIDP vol reconèixer experiències innovadores en el camp de la democràcia participativa desenvolupades en l’àmbit local. Es valora si afavoreixen la implicació de la ciutadania i la participació en els processos d’elaboració i implementació de les polítiques públiques. Més informació

Grups de treball

L’OIDP afavoreix la creació de grups de treball per reflexionar de manera col·lectiva sobre una àrea concreta de la democràcia participativa. Així, busca promoure instruments que permetin als governs locals enfortir la democràcia i impulsar l’exercici de la ciutadania protagonista en el debat, disseny, decisió i implementació de les polítiques públiques.

Repositori de publicacions i d’experiències

L’OIDP vol ser un espai de referència per trobar informació relacionada amb la democràcia participativa i les iniciatives ciutadanes. Per això disposa a la seva web d’un repositori de publicacions i experiències vinculades a aquestes temàtiques. A més, compta amb un apartat de notícies en el què s’explica de manera actualitzada el que passa al món en relació amb aquest àmbit.