Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Vídeos

El Barri és nostre

Vic (Catalunya) España

Nom de l'audiovisual: "El Barri és nostre"
Denominació de l'experiència: Proceso de dinamización comunitaria del barrio del Osona y realización de la película "El Barrio es nuestro"
Durada: inicio junio de 2008 y actualmente aún en funcionamiento.

La pel·lícula “El Barri és nostre” neix com a un projecte a desenvolupar en el marc d’una subvenció atorgada des del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona. L’àrea de Cultura municipal i el Pla de barris Sud de Vic van treballar conjuntament aquesta proposta que tenia com a objectiu produir una pel·lícula en la que el veïnat en fos el protagonista i que, a través de la ficció, tractés temes relacionats amb la seva realitat quotidiana. Així, al llarg de tot el procés de desenvolupament del film, es pretenia fomentar i incrementar les relacions i la bona convivència entre el veïnat. Aquesta part del procés era la que es considerava prioritària, i no tant la producció de la pel·lícula, però aquesta, va ser l’excusa per implicar les persones del barri en el projecte.

En el moment en que es va plantejar la realització d’aquest projecte s’estava portant a terme un procés de dinamització comunitària al barri d’Osona de Vic i per aquest motiu es va considerar molt interessant treballar els dos projectes de forma conjunta i coordinada, augmentant l’efecte que ambdós podien produir per separat. Així, la realització del film permetria donar un impuls important al desenvolupament del procés de dinamització social.

La necessitat de portar a terme un treball comunitari al barri d’Osona va venir donada per la detecció, per part de l’equip tècnic municipal, d’una certa situació de conflictivitat entre el veïnat. El barri d’Osona es situa al sud de la ciutat i està integrat a la zona afectada pel projecte d’intervenció integral de la Llei de Barris de Vic (Generalitat de Catalunya). Construït als anys 70, a través d’una cooperativa obrera, s’ubica a la perifèria de la ciutat i, a partir de l’any 2000 rep un important nombre de famílies immigrants provinents bàsicament del Marroc i d’altres països extracomunitaris, fet que provoca una gran preocupació per part de les famílies autòctones així com un conflicte latent entre el veïnat autòcton i nouvingut. Actualment la plaça d’Osona està configurada per unes 1400 persones, un 40% de les quals són immigrants dels quals, un número elevat són persones vingudes del Punjab (Índia).

Aquesta situació és la que provoca que l’any 2005 s’impulsi un procés de treball comunitari a través del servei de mediació de la Diputació de Barcelona en el que s’ha estat treballant fins l’any 2008, moment en que, havent realitzat ja tota una tasca de mediació i d’enfortiment de la comunitat es va iniciar una treball més centrat en la dinamització veïnal i social del barri. Tenint en compte aquest context, la pel·lícula va representar una molt bona oportunitat per a donar un valor afegit al procés de dinamització social que s’estava realitzant.