Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Vídeos

Sant Boi de Llobregat: Presentació de les actuacions del Pla de Millora Integral de Casablanca.

Duración: 20 min.

És un audiovisual on s’explica en què consisteix el Pla de Millora Integral de Casablanca, un projecte que compta amb més de 13 milions d’euros d’inversió i que aglutina més d’un centenar d’actuacions en àmbits com:

  • la millora de l’espai públic,
  • de l’accessibilitat,
  • la creació d’espais verds,
  • la dotació de fons per a la rehabilitació dels edificis,
  • la construcció d’equipaments comuns,
  • la incorporació de noves tecnologies,
  • el foment de la sostenibilitat,
  • la igualtat de gènere i
  • l’impuls de programes socials que garanteixin la millora de la població.

És com si s’expliqués el projecte tècnic des d’un punt de vista més amè i fent comprensible tota la complexitat i dificultat del projecte.

Comença donant una perspectiva històrica del barri i les dades estadístiques més rellevants: de població – nombre de gent gran, de població immigrada, nivell d’envelliment, de renda - o nombre d’habitatges.

Passa a explicar de manera visual l’anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que es fa de l’àmbit d’actuació. Com a elements negatius es destaquen l’envelliment, la concentració de població immigrada, el mal estat de conservació dels edificis, l’aïllament de la resta de la ciutat, l’escassa activitat comercial, les barreres arquitectòniques a l’espai públic, els baixos nivells de renda i els alts índexs d’atur. Com a aspectes positius es posa de relleu la proximitat a zones que han de créixer en poc temps, la important activitat associativa i el sentiment de pertinença al barri.

A continuació es passa a explicar el projecte aprovat per la Generalitat de Catalunya – amb declaracions del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques – i el conjunt d’actuacions que el concreten i que es portaran a terme amb el PMI de Casablanca, destinades a pal·liar els punts més dèbils senyalats anteriorment. Amb les explicacions de cadascuna de les actuacions, s’incorporen imatges de les zones on s’hi intervindrà i declaracions de persones rellevants en la vida del barri: des de comerciants, el director del CEIP Maria Fernández Lara, representants de l’Associació de Veïns i de Joves. Finalment, l’Alcaldessa explica la millora que suposarà per al veïnat aquesta inversió econòmica concentrada en l’espai, el temps i en àmbits tan diferents.

En definitiva, una aportació de recursos extres per intervenir de cop en la millora global d’un territori.