Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Vídeos

Sant Boi de Llobregat: El temps, un dret democràtic. I Jornada de Nous Usos Socials del Temps

Duración: 13 minuts i 36 segons.

El principal element d’aquesta experiència audiovisual radica en què es fa un estudi que és novedós per la temàtica on es posa l’interès: l’ús del temps, però tenint en compte una perspectiva de gènere.

Durant sis mesos es realitza un estudi pilot a la població de Casablanca, mitjançant una enquesta i entrevistes grupals i individuals. La finalitat és saber com es distribueixen el temps homes i dones i en quines tasques el dediquen cadascun.

L’audiovisual reflecteix els resultats de l’estudi, intercala dades i reflexions amb imatges que il·lustren aquests conceptes i les possibles solucions que s’hi poden apuntar.

Es projecta el 21 d’abril del 2009 durant la I Jornada de Nous Usos Socials del Temps, i es lliura a totes les persones assistents. En el CD es recull l’audiovisual i les ponències que s’exposen durant la jornada:

  • Temps productiu, temps reproductiu
  • El temps de treball i les polítiques europees en aquest sentit
  • Xarxa de ciutats i pobles pels NU del temps
  • Actuacions municipals en UT
  • Experiències dels bancs del temps
  • Xarxes d’empreses en NUST

L’audiovisual és una manera amena, didàctica i divulgativa de presentar els resultats de l’estudi i de recollir les línies d’actuació, tant a nivell local com supramunicipal, d’ens públics i privats, que s’estan portant a terme.