Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Notícies

Manises dóna veu als seus veïns mitjançant el nou portal de participació ciutadana

La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Manises inicia el nou portal de participació ciutadana, el qual es complementarà amb el de transparència. La participació, com a element de govern obert necessita la transparència per dur a terme una triple funció: la rendició de comptes, el control de l'acció de govern i la generació de confiança.

Aquest portal facilitarà la interacció dels ciutadans amb l'Ajuntament a través de mecanismes de participació i atenció ciutadana. Ferramentes amb les quals poder desenvolupar iniciatives ciutadanes, pressupostos participatius, consultes populars, enquestes ciutadanes o parlaments oberts. Comptarà amb tres modalitats de participació: processos de deliberació, participativa o debats; processos de presentació de propostes i generació de suports; i processos de consultes populars.

A més a més, ofereix la possibilitat de realitzar distints tipus d'enquestes, les quals permeten conéixer de manera anònima tant l'opinió dels usuaris sobre distints temes, com valorar les decisions del govern una vegada desenvolupades. Les enquestes podran ser de tres tipus: triar una resposta entre les disponibles, ordenar per prioritat distintes opcions i valorar en una escala.

"Des de l'Ajuntament de Manises treballem perquè l'administració pública siga cada vegada més participativa, moderna i, sobretot, una administració adaptada als nous temps i necessitats de la societat, amb l'objectiu d'oferir un millor servei als manisers i maniseres, sent capaços d'optimitzar els recursos per ser més transparents", segons paraules del regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Manises, Manuel Gutiérrez.