Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Notícies

El proper dimarts 21 de novembre tindran lloc les jornades 'Comuns Urbans: cap a la gestió comunitària d'allò públic'

Comuns Urbans: cap a l’ús i la gestió comunitària d’allò públic: un espai de diàleg que vol donar visibilitat i reconeixement al valor de la gestió comunitària d’allò públic.

Les jornades “Comuns Urbans: cap a la gestió comunitària d’allò públic” volen ser un espai de diàleg i construcció entre diferents agents socials i institucionals al voltant del programa de Patrimoni Ciutadà. L’Ajuntament de Barcelona aposta a través d’aquest programa per donar visibilitat i reconeixement al valor de la gestió comunitària d’allò públic, impulsant i consolidant nous models de governança del patrimoni municipal sota principis d'autonomia i sostenibilitat.
Aquesta política parteix de la convicció que “allò públic” pot esdevenir “allò comú” i vol construir un nou marc institucional i normatiu que permeti promoure noves formes d’institució basades en el reconeixement del dret a l’ús i la gestió comunitaris d’allò públic, sota criteris de transparència, equitat, accessibilitat i d’una governança democràtica i participativa. 

Les jornades, en les que s’abordarà tant la proposta de Patrimoni Ciutadà com altres experiències a nivell europeu, estan dirigides a les persones, entitats, col·lectius i comunitats que estiguin i/o hagin gestionat béns municipals (locals, equipaments, solars); a tècnics municipals; així com a noves experiències que vulguin fer-ho i a la ciutadania en general.

Més informació