Menu

La Generalitat de Catalunya ofereix formació en línia per millorar la participació interna de les entitats

El programa té la finalitat de formar les entitats sobre participació interna, per dissenyar i implementar un pla de participació adequat a les seves necessitats

Aquest programa de formació pretén oferir eines per abordar aquests reptes, proporcionant habilitats per diagnosticar la participació de l'entitat i recursos per dissenyar un pla de millora. El programa inclou una fase formativa (3 dies entre juny i juliol) a través d'una aula virtual, i una fase pràctica, amb un acompanyament expert personalitzat a cada entitat (juliol-novembre, 3 dates a convenir).

En el curs es facilita d'un dossier de continguts de lectura obligatòria i bibliografia complementària, es realitzen eexercicis pràctics a través de fitxes de treball i es relitzen presentacions de bones pràctiques en participació interna. Durant tot el curs es mantindrà oberta una aula virtual amb accés a continguts, documentació, i fòrums de debat virtual per a intercanvi d'idees i debat entre les persones
assistents. El curs inclou un seguiment individualitzat i retroacció individualitzada dels exercicis presentats

 

 

Resum d'informació clau:

  • Qui organitza? La sub-direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya

  • A qui està adreçat? Màxim de 30 persones, que han de pertànyer en total a 10 entitats sense afany de lucre de Catalunya (3 persones de cada organització). Per tant, han de fer la sol·licitud 3 persones vinculades a l'entitat.

  • Termini d'inscripció: 28 de maig

  • Durada: 40hPodeu consultar el programa detallat aquí.  Per inscriure-vos, trobareu el formulari aquí.