Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Actes

JORNADA D’INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA 2013: Qualitat democràtica i món local

Barcelona, dimecres 20 de novembre de 2013, de 9 a 14 h


La Jornada d'enguany és fruit de la institució del "Premi Compromís Democràtic" per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el marc del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica. Amb aquest premi la Generalitat de Catalunya vol reconèixer i donar difusió a les bones pràctiques dutes a terme pels ens locals i també pel món associatiu a l'hora de cercar instruments que facilitin la participació de la ciutadania en les deliberacions que l'afecten.


Inscripcions aquí