Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Notícies

Premi Compromís Democràtic

 El Departament de Governació i Relacions Institucionals va crear l’any 2012 el Premi Compromís Democràtic, partint del convenciment que un sistema democràtic és de qualitat quan garanteix l’exercici dels drets polítics, té un sistema electoral just i proporcionat, facilita la informació sobre les actuacions públiques, dóna compte dels seus resultats i posa a disposició de la ciutadania instruments i canals perquè contribueixi a la concreció de les accions dels poders públics.
 
Amb el Premi Compromís Democràtic es pretén reconèixer experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre que contribueixen a l’enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del municipi o de l’entitat, a través de la participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes.

 

Temini de presentació: 5 d'abril de 2014

Destinataris: Ajuntaments i Associacions sense afany de lucre

Dotació: 4.000 euros per cada categoria