Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Actes

Ciudadanos y Ciudades

Desmontando prejuicios sobre participación y urbanismo

Data/Horari

dissabte 17/10/2014 – 16:00 – 19:00

diumenge 18/10/2014 – 10:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Lloc:

local de Raons Públiques (carrer Concòrdia 30, baixos, Poble Sec – Barcelona)

Duració del curs: 10 hores

Idiomes: català i castellà

Preu: 25€

Materials docents: dossier, textos, videos

Máxim de matrícula: 15 personas

Nivell de dificultat: estudiants i professionals (arquitectura, urbanisme, Ciència política, Ciències Socials), persones implicades en moviments socials.

Dinamizat per: Raons públiques

Inscripcions i informació addicional: cursos@artefaktes.com


La construcció de la ciutat és un procés complex que adopta la participació ciutadana com un requeriment ineludible, tant des de la seva progressiva institucionalització per part de l’ administració pública, com des de l’experimentació oberta i proposta de col·lectius socials que la promouen i reivindiquen. En aquesta dinàmica, moltes vegades antagonista i productora de subjectivitats, el discurs de la participació esdevé cada vegada més incògnit i en alguns moments dirigit a un carrer sense sortida, degut a l’exigència de les ciències i sabers oficials per a que demostri la seva eficàcia, a derives intel·lectuals i idealistes de sabers moltes vegades allunyats de la realitat i al recel a formes ideològiques suposadament “revolucionàries”.

 En aquest context, Raons públiques aborda la producció de les seves decisions, conceptes, procediments i sabers, des de la vivència dels seus integrants i la posada en marxa de les seves activitats i projectes. Aquest curs pretén posar en valor aquestes experiències sobre participació en processos de transformació urbana, mitjançant un recorregut crític dels nostres propis procediments i acotat pels límits i contradiccions amb els que ens trobem.

Per això proposem un estudi de cas que organitzi el curs, a partir del projecte : “Definició dels usos per la cobertura de les vies de tren a Sants”, sobre el qual desenvoluparem el context urbanístic pel que fa a la producció econòmica del sòl, el marc normatiu, plantejarem la problemàtica de la participació des de temes com la representativitat, el valor dels resultats obtinguts, la necessitat de “lo vinculant”, el rol dels veïns i les veïnes, el dret a l’estètica, a partir del que va passar en aquest projecte. Aquesta problematització es complementarà amb alguns conceptes que poden ajudar a la reflexió col·lectiva, tornant finalment al concret del cas per tal de temptar possibles enfocaments.