Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Gavà Participa, Gavà Decideix: Junts Fem Barri Gavà Participa, Gavà Decideix: Junts Fem Barri

  • Catalunya
  • Ajuntament de Gavà
Plataforma (Gavà Participa, Gavà Decideix) i procés participatiu (Junts Fem Barri) engegats per part de l’Ajuntament on la institució presenta 28 propostes inicials a partir de: les necessitats detectades pels serveis tècnics municipals, dels projectes l’Alcaldessa als Barris i Regidories de Barris, a més de recollir alguna proposta de l’edició anterior al 2014.

Descripció

1- A Junts Fem Barri poden participar: tots els residents majors de 16 anys i els empresaris i comerciants, que encara no sent residents al municipi, disposen d’una activitat comercial ubicada a Gavà.
2- Les propostes d’actuació no poden superar els 35.000 € amb l’objectiu de garantir la diversitat d’actuacions que es portaran a terme amb els 500.000 € de pressupost total del programa.
3- Hi ha un total de 51 propostes a votar per part de la ciutadania: 28 presentades des de l’Ajuntament i 23 per part de la ciutadania. Hi havien 395 propostes ciutadanes inicials, de les quals 183 van superar el procés d’avaluació pública, passant a ser finalment 23, després d’analitzar que moltes de les 183 acceptades feien referència a unes altres ja existents.
4- El recorregut del procés participatiu és el següent: hi han dos períodes de participació, el primer va des del 17 de maig fins al 12 de juny i és per presentar propostes, les quals l’Ajuntament avalua tècnica i econòmicament fins al 4 de juliol. A partir d’aquest moment i fins al 5 de setembre els ciutadans poden votar del llistat de 51 propostes quines 5, com a màxim, volen que l’Ajuntament porti a terme per millorar l’espai públic. El ciutadà pot atorgar una puntuació de 5 punts a aquell projecte que consideri més preferent i així regressivament fins donar 1 punt a la menys preferent d’entre les 5 que ha escollit.
5- Canals de participació: es pot participar mitjançant la pròpia web de la plataforma de participació, via una aplicació mòbil de l’Ajuntament, i amb butlletes de paper que es podran trobar a 18 espais presencials com el propi Ajuntament, les regidories de barri, els mercats municipals, les biblioteques, les zones esportives i els casals de gent gran.