Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Procés participatiu per a definir el nou Pla Estratègic de Cooperació de Vic 2017-2020 Procés participatiu per a definir el nou Pla Estratègic de Cooperació de Vic 2017-2020

  • Espanya
  • Ajuntament de Vic

El present fòrum té la voluntat de generar un espai de participació on-line on puguin prendre part tota la ciutadania de Vic  aportant reflexions i  propostes que han de permetre construir col·lectivament el nou Pla Estratègic de Cooperació 2017-2020.

Objectius

Implicar a la ciutadania en la definició del Pla Estratègic de Cooperació de la ciutat de Vic

Participants

Dirigit a tota la ciutadania

Descripció

El present fòrum té la voluntat de generar un espai de participació on-line on puguin prendre part tota la ciutadania de Vic  aportant reflexions i  propostes que han de permetre construir col·lectivament el nou Pla Estratègic de Cooperació 2017-2020.

Les persones participants se’ls enviarà l’informe de resultats i se la convidarà a l’acte final de presentació de la proposta del nou Pla Estratègic 2017-2020.

Paral·lelament, s’està duent a terme a terme entrevistes i tallers amb entitats i actors claus de la ciutat per a completar la visió estratégica per a definir el nou Pla. 

 

Com participar?

1. Per participar és necessari donar-se d'alta amb un nom d'usuari i contrasenya en aquest link: nou usuari.

2. Si ja esteu registrats, solament heu de posar el nom i la contrasenya en el requadre blau de la part superior dreta i així accediu a la consulta. En cas de prendre la contrasenya, podeu recuperar la contraseña 

3. Si no podeu opinar sobre tots els temes, escolliiu aquells sobre els qual tingueu més interés o coneixement.

4. En aquesta consulta on-line podeu indicar el grau d'acord sobre cadascun dels ítems presentats en els diferents fòrums per mitjà de la següent escala de colors:

verd Molt d'acord      verd Bastant d'acord       verd A mitges     Poc d'acord    verd Gens d'acord   verd Ns/Nc

5. Per argumentar les vostres valoracions, podeu escriure comentaris per a cada ítem i comentar les valoracions o comentaris d’altres persones participants.

6.Al final, en el requadre comentaris generals, podeu afegir suggeriments i altres qüestions que no quedin relfectides en el fórum i que considereu importants.

7. Podeu respondre aquesta consulta fins el dia 12 de novembre