Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

NEIGHBORLAND NEIGHBORLAND

Neighborland és una plataforma d'emprenedoria social dels Estats-Units, que amb el suport financer d'entitats filantròpiques vol ajudar a realitzar accions comunitàries als barris.

Participants

Líders locals, activistes, polítics locals, organitzacions socials o veïnals.

Descripció

Un ciutadà que vulgui organitzar una campanya s'inscriu a la web , pot fer-ho amb els seus perfils de Facebook o Twitter, i pot realitzar tres accions principals com a líder:

  • Compartir una idea: l'usuari fà una pregunta que després els seus veïns responen. L'usuari posa una descripció curta que pot acompanyar d'un vídeo o una fotografia. La idea és preguntar sobre elements del barri.

  • Reunir el suport: els professionals de Neighborland ofereixen tota mena d'eines i experiències per organitzar i difondre les demandes dels veïns. També connecten amb altres grups de la mateixa ciutat que poden tenir demandes similars.

  • Prendre mesures: Passar a l'acció a partir de les experiències de Neighborland en 4 àmbits: recaptar fons, fer peticions, organitzar actes o manifestacions i altres accions

Després com a inscrit a la web o a través d'altres xarxes socials pots participar en les accions anteriors.

Quines són les claus de les campanyes que porten a terme:

  • Diàleg: Els organitzadors, les associacions, ONG's, agències públiques comencen les campanyes mitjançant la participació dels seus seguidors en un diàleg obert i transparent a l'espai públic (visualització de les accions, per exemples en parcs o altres espais públics)

  • Mapes: Les preguntes dels organitzadors i les respostes dels veïns es mostren a nivell de direcció, barri i ciutat gràcies a Google Maps, per facilitar el contacte entre veïns i l'acció dels organitzadors.

  • Disseny: Neighborland proporciona una aplicació intuïtiva que funciona amb Facebook, Twitter i els dispositius mòbils. Els organitzadors poden crear una identitat visual a les seves campanyes en funció dels temes, o afegir un widget de la campanya al seu lloc web.

  • Caixa d'eines: Els organitzadors poden sol·licitar el kit d'eines de neighborland per fer campanyes o actes al carrer. Per exemple calcomanies, etiquetes, signes... que serviran per difondre la campanya (això ja té un cost, però el disseny està fet)

  • Tech: Neighborland ofereix tota la innovació tecnològica amb seguretat i eficàcia per portar a terme les campanyes. S'utilitzen les estadístiques on-line per treballar l'estratègia de campanya.

  • Plans de treballs: Gratis (compartir idees i punts de vista), Enquestes (l'equip de Neighborland posa a disposició tot un seguit de tecnologies per portar-la a terme) i Campanyes (es permet a les organitzacions i coalicions formular una sèrie de preguntes, dades dels mapes, i el diàleg moderat, amb un panell de control administratiu)