Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

II Pla d'Acció Nacional de Govern Obert als Estats Units II Pla d'Acció Nacional de Govern Obert als Estats Units

Es tracta de la segona fase del pla llançat a l'inici del mandat del president Obama per impulsar el govern obert i la transparència a les administracions públiques nord-americanes.

Objectius

Promoure el gobern obert, l'obertura de dades i la transparència.

Descripció

Es tracta d'un ambiciós pla amb diverses iniciatives que es volen traslladar a les diverses administracions públiques així com a la societat civil.

Les principals línies d'actuació del pla són:

  • Millorar la participació dels ciutadans al govern: Es millorarà el portal “We the People” per tal que els ciutadans puguin fer peticions de forma més fàcil i que aquestes siguin més eficaces. Se simplificarà el procés de recollida de signatures (els suports de les peticions) i es desenvoluparà una aplicació que permeti recollir les signatures des d'altres webs.

  • Reforma i modernització de la Llei de Llibertat d'Informació (FOIA en anglès): Aquesta llei fomenta la rendició de comptes a través de la transparència i representa un compromís clar per obrir l'acció dels governs. Entre les reformes anunciades destaquem: el llançament d'un servei en línia per millorar les experiències dels usuaris, crear i posar a disposició dels funcionaris que hagin d'aplicar la llei, recursos i cursos de formació, i crear unes normes comunes per a totes les agències del government (per unificar els protocols de participació i transparència).

  • La Iniciativa Global de Transparència Fiscal (GIFT en les seves sigles en anglès): els Estats Units s'uniran a aquesta xarxa global de governs i organitzacions no governamentals destinada a millorar la transparència financera, la responsabilitat i el compromís de governs i societat civil. El govern participarà activament en els grups de treball per impulsar i conèixer les iniciatives més innovadores en aquest camp.

  • Open Data (Dades Obertes): en els últims anys hi ha hagut una important obertura de dades a les principals agències i activitats del govern però cal homogeneïtzar la presentació i millorar l'accessibilitat per facilitar el dret de periodistes i ciutadans en general a accedir a les dades.

  • Pressupostos Participatius: Es promourà des del govern federal l'establiment de pressupostos participatius en l'àmbit de les comunitats locals. El govern dona una gran importància a aquesta iniciativa perquè implica donar un rol participatiu, deliberatiu i decisiu als ciutadans. Es farà difusió de la possibilitat de realitzar processos participatius per decidir la destinació de recursos fons del govern federal destinats a comunitats locals.


Altres iniciatives proposades en aquest pla són: l'augment de la innovació oberta a través l'ús de reptes, premis d'incentius, la ciència ciutadana o el crowdsourcing. Es vol aprofitar les noves tecnologies per impulsar la participació i l'obertura de les administracions.