Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Proceso Participativo para la Elaboración del Plan Energético de Aragón 2013-2020 Proceso Participativo para la Elaboración del Plan Energético de Aragón 2013-2020

  • Espanya
  • Govern d'Aragó
El Govern d’Aragó va obrir un procés participatiu per implicar als actors socials i econòmics relacionats amb el Pla d’Energia, amb la finalitat no només de difondre el pla, sinó de recollir en el seu contingut las propostes sorgides d’aquests actors.

Descripció

El procés es va composar d’una sessió de presentació (informació), de quatre tallers temàtics de treball (deliberació) i d’una sessió de retorn amb les conclusions del procés.

51 entitats dels següents sectors van ser invitades a participar : administracions locals, associacions de consumidors i usuaris, associacions de veïns, centres de recerca, col·legis professionals, empreses productores i distribuïdores, organitzacions ecologistes, organitzacions professionals agràries, organitzacions i associacions empresarials, sindicats i la Universitat.

El 12 de juny es va celebrar la sessió informativa amb la presència dels directors generals d’Energia i de Participació. El primer va explicar de forma sintètica el contingut de l’esborrany del Pla d’Energia, i el segon el funcionament del procés participatiu. Els assistents van poder fer preguntes als responsables polítics i se’ls hi va entregar tota la informació sobre el pla i el procés participatiu, informació que també estava disponible a la pàgina web de participació del govern aragonès.

Els quatre tallers de treball es centraven en una àrea concreta del pla: energies renovables i generació Eléctrica (19 de juny), estalvi i eficiència energètica (26 de juny), infraestructures (3 de juliol) i investigació, desenvolupament i innovació (10 de juliol). Els assistents argumentaven, debatien i presentaven propostes, amb els únics límits del respecte al marc legal vigent, del respecte als compromisos adquirits en política energètica amb l’estat i la UE, i els límits pressupostaris.

Finalment de las 164 aportacions específiques totals, 128 van ser acceptades (78%), 4 acceptades parcialment (2,4%) y 32 rebutjades (19,5%). Respecte a la motivació del destí final de las aportacions acceptades, 24 ja estaven incorporades al PLEAR, 94 milloraven el document inicial i 10 afegien algun element nou. En quant a les aportacions rebutjades, 16 ho van ser per no cobrir l’objecte del PLEAR, 4 per no disposar de la informació necessària de partida, 1 per no complir la normativa vigent, 1 pel seu nivell de detall i 1 pel posicionament general durant el propi debat.