Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Procés Participatiu: Cap a un nou model de Policia Local Procés Participatiu: Cap a un nou model de Policia Local

  • Espanya
  • Ajuntament de Vitoria
Aquest procés pretén buscar la complicitat i participació de la ciutadania de Vitòria-Gasteiz en la redefinició del model policial, perquè el valor del que fa la Policia Local es mesura, de manera ineludible i decisiva, pel judici que sobre aquest tema emeten els ciutadans i ciutadanes als quals aquella es deu i serveix.

Objectius

Establir un nou model policial.

Participants

El cós de policies locals i la ciutadania en general.

Descripció

La idea de fons és que conflueixin els dos pols necessaris en aquest procés, és a dir, la ciutadania i els membres del Servei de Policia Local. De tal forma que tots dos pols entrin en una dinàmica en la qual es defineixi el model policial que sorgeixi del procés de participació ciutadana, es respongui amb una remodelació del Servei, els ajustos del qual donaran lloc a un seguiment que al seu torn portarà a afinar el sistema, etc., de tal manera que el servei evolucioni en funció dels i les habitants de Vitòria-Gasteiz i pugui ser objecte d'un seguiment i evolució contínua, amb les corresponents oportunitats de millora, i amb la implicació de tots els interessats. És a dir, que tot això redundarà en una gestió més transparent i participativa, la qual cosa ens portarà a la meta que tots pretenem i que és l'excel·lència.

Per tant, el compromís de devolució amb la ciutadania i amb la plantilla del Servei es resumeix en els següents compromisos:
- Informació permanent del procés.
- Invitació per assistir a unes jornades que s'organitzaran entorn del procés realitzat.
- Participació en el seguiment i avaluació del procés.
- Disseny i implantació d'un Pla estratègic de seguretat en el qual col·laborin, de manera permanent, els agents socials que han participat en aquest procés.
- Jornades de portes obertes a la ciutadania per a la visita de les instal·lacions de Policia Local.
- Reorganització del Servei de Policia Local en funció del resultat obtingut.

En primer lloc es va efectuar una profunda anàlisi de diagnòstic amb els membres del cos de policia, dels quals van sortir diverses conclusions o objectius a realitzar de cara a millorar el servei de la policia a les seves diferents àrees d'actuació. A continuació es van realitzar diversos tallers oberts a la ciutadania perquè aportessin les seves propostes i idees a aquest primer document. Les aportacions ciutadanes van permetre confirmar moltes de les percepcions inicials, però també es van afegir propostes i matisos.

S'han publicat diversos butlletins complets amb tots els passos del procés participatiu, així mateix s'han recopilat i publicat totes les preguntes i propostes dels ciutadans, així com les respostes de l'Ajuntament, i un seguiment complet de les realitzacions realitzades.