Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Ziudad Ziudad

Ziudad és un web social de participació ciutadana que facilita la comunicació entre els ciutadans i el seu ajuntament i entre els consumidors i les empreses.

Descripció

Ziudad és: Bústia Ziutadana
Ziudad és un web de col·laboració ciutadana i d'ajuda a la resolució de problemes urbans. Quan un ciutadà o ciutadana detecta un desperfecte urbà pot comunicar-li-ho al seu ajuntament a través de Ziudad com si d'una bústia ciutadana es tractés. Així els problemes es resolen de manera més àgil i amb menys traves administratives.

Ziudad és: Queixa i Denúncia
La queixa i la denúncia és una altra manera de participació ciutadana. La finalitat de qualsevol queixa o denúncia és aconseguir que l'ajuntament prengui les mesures adequades perquè alguna cosa així no torni a succeir. Ziudad facilita la comunicació de les queixes i denúncies dels ciutadans al seu ajuntament.

Ziudad és: Idees i Propostes
Ziudad és un espai obert a la reflexió sobre la millora del nostre entorn urbà. Totes les idees i propostes orientades a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes tenen cabuda en Ziudad.

Ziudad és: Privacitat i Anonimat
Cada ciutadà o ciutadana decideix el grau d'anonimat que vol tenir en Ziudad. Les queixes i denúncies poden ser presentades de forma anònima o de forma nominal. Ziudad garanteix la privadesa i seguretat de tots els ciutadans que col·laboren per a millorar la seva ciutat.