Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Democracia en Línea Democracia en Línea

  • Colòmbia
  • Administració Municipal de Sabaneta
L’Ajuntament de Sabaneta ha portat a terme la creació de canals de comunicació amb la ciutadania mitjançant l’ús de les TIC. L’objectiu a assolir és un municipi participatiu, eficient i caracteritzat per la transparència. Es poden fer aportacions de qualsevol tema, a més, l’Administració s’encarrega d’obrir portals específics per a les qüestions més rellevants.

Descripció

Es demana informació personal i especificar en quin barri es viu, d’aquesta manera és possible focalitzar el lloc concret del problema.

Prenem com a exemple el canvi de recorregut del transport públic (petits autobusos) a causa de la inauguració de dues noves parades de metro: “La Estrella” y “Sabaneta”.

Per tal de difondre el procés participatiu es crea una secció específica en el blog i la pàgina web institucional. S’insta a la població, mitjançant les seves aportacions, a ajudar a l’administració municipal a modificar el decret 111 de 2012 on es canvia el recorregut dels autobusos. Amb l’objectiu final de què el resultat sigui el més idoni possible per a la població.