Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

US Public Participation Playbook US Public Participation Playbook

  • Estats Units
  • Publicació col·laborativa promoguda pel govern federal del Estats Units
El Playbook és un manual, una guia per avaluar la participació ciutadana en tots els nivells de govern d’Estats Unit. L’objectiu és establir més compromís amb els aplicadors i els usuaris de les polítiques públiques, complementant el govern obert i la transparència.

Descripció

El Playbook s’estructura en 2 grans blocs: definir objectius i facilitar la participació. Cada bloc es constitueix per diferents elements que han de ser viables econòmicament.

- Definir objectius

Element 1: Definir i comunicar els objectius amb els quals es pretén assolir èxit i que la població col·labori. Per aconseguir-ho és necessari desenvolupar una estratègia on s’identifiqui les parts interessades.

Element 2: Ser conscient dels participants i dels grups d’interès, amb l’objectiu d’assolir una bona organització, per aconseguir-ho és recomanable:

Element 3: Comprendre i comunicar els beneficis de la participació. Els participants han de ser conscients de què la seva participació és molt important. Per aconseguir-ho:

Element 4: Fer que la participació ciutadana tingui més importància, estigui més ben considerada, a través de la col·laboració públic - privat. Tant socis com patrocinadors poden ajudar a comunicar-se amb noves audiències i aconseguir nous públics, reforçant els missatges ja existents. Es pot aconseguir:

Element 5: El disseny de la participació ha de ser apropiat per a tot el públic, per tant, s’ha de poder participar de diferents maneres. Per aconseguir-ho:

Element 6: El disseny de participació ha d’incloure mètodes per a la inclusió. S’ha de tenir present la gent amb discapacitats, persones amb poc domini de l’anglès, baix nivell d’alfabetització, etc.

Element 7: Per aconseguir alts volums de participació que incloguin a tota la diversitat ciutadana és efectiu utilitzar una gran varietat de canals de comunicació.

Element 8: Proporcionar a la gent consells i assessorament en l’àmbit de la participació, l’objectiu és que estiguin compromesos durant tot el temps que duri l’esdeveniment.

Element 9: Fomentar la creació de comunitats a través d’activitats de resposta. Atendre les queixes, obtenir l’opinió del públic referent a les activitats del govern, etc.

Element 10: Protegir la privacitat humana. La participació del públic és fonamental, però les lleis han de vetllar per a protegir la privacitat de tota la ciutadania.

Element 11: Les dades han de ser útils per a la presa de decisions i aconseguir els resultats desitjats. A més, poden augmentar la capacitat d’esforç de participació de la ciutadania.

Element 12: Avaluació de l’informe final. Fer públic els resultats i el nivell de participació ciutadana, la transparència és un fet clau perquè la població no perdi la seva confiança en les institucions. A més, la transparència suposa igualtat per a la societat civil i els governs.