Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Projecte Kolokvo Projecte Kolokvo

És una eina de comunicació horitzontal enfocada a l’àmbit local. Qualsevol veí pot plantejar una proposta de millora i emprendre un procés que culmini a l’ajuntament. L’objectiu és que acabi convertint-se en una eina de “open action”.

Descripció

En el Projecte Kolokvo el ciutadà és el protagonista absolut, ell proposa, debat i finalment, puntua. Es tracta d’una eina que pretén facilitar la participació del màxim volum de ciutadans, sent la transparència, la col·laboració i la participació els pilars bàsics del projecte.

En l’actualitat, és una plataforma de ciberactivisme que recull iniciatives socials en l’àmbit local. No obstant això, no s’ha de confondre amb una xarxa social més, sinó que el seu caràcter social, de denúncia i diàleg la diferencien de la resta. Estableix una comunicació horitzontal en la qual apropa al ciutadà a les institucions, facilita la relació entre les diferents associacions i col·lectius; i ofereix la possibilitat que les empreses posseeixin “miniplataformes” socials.

Les virtuts que presenta:
- Els usuaris opinen, aporten i debaten qualsevol proposta o causa d’interès.
- Els usuaris decideixen què aportacions són més rellevants.
- Dues formes de participació: (1) de forma pública; (2) els col·lectius que ho desitgin poden debatre en privat.
- Fer visibles els resultats de la participació ciutadana.
- Fetes enfront de les depeses de la plataforma, el 70% dels beneficis són destinats a causes obertes proposades pels ciutadans.
- Estendre’s a totes les localitats.
- Recollir les dades reals de tots els usuaris.