Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Buits plens Buits plens

  • Espanya
  • Ajuntament de Rubí
Aquesta experiència va ser presentada como candidatura a la 9º Distinció "Bona Pràctica en Participació Ciutadana"

Descripció

Antecedents.

 

Rubí, com moltes altres ciutats del nostre entorn, ha patit al llarg dels darrers anys els estralls de la crisis econòmica. Aquest fet ha comportat que molts espais de la ciutat, que un moment donat es consideraven destinats a ser ocupats amb noves edificacions, es trobin en aquests moments en desús, i amb poques possibilitats de que rebin aquest primer ús edificatiu al llarg dels propers anys.

 

Per altra banda l’ajuntament va rebre la demanda per part d’un col·lectiu ciutadà que des de feia temps reclamava la recuperació d’espais de la ciutat per a l’ús de la ciutadania, que estava mancada d’aquests espais.

 

Proposta.

 

Davant d’aquesta situació amb proliferació d’espais buits a la ciutat, conjuntament amb la necessitat i demanda de la ciutadania per a poder disposar d’espais a la ciutat per a poder desenvolupar activitats per a diferents segments de la població, l’ajuntament de Rubí va plantejar la possibilitat de recuperar alguns d’aquests espais a través d’un procés participatiu on els participants decidirien quins usos s’haurien de prioritzar en cada un dels espais escollits, per a una segona sessió escollir el projecte per a cada solar entre les diferents propostes presentades per l’equip d’arquitectes responsables del projecte.

 

La proposta d’espais per al desenvolupament del procés per part de l’ajuntament de Rubí va ser de dos solars situats en dues zones diferents de Rubí, com eren la zona centre i nord de la ciutat, i que són dos espais situats en zones de trànsit important de persones.

 

Calendarització.

El procés participatiu, conegut com “Buits plens”, es va desenvolupar entre els mesos de maig i juny d’aquest any. Les obres d’adequació dels espais  han començat aquest mes de novembre i està previst que finalitzin al llarg del mes de desembre.

 

Participació.

 

Al llarg de tot el procés han participat un centenar de rubinencs i rubinenques en les diferents sessions participatives del procés, així com trobades dels consells de participació que ja existeixen a la ciutat de Rubí, com el consell dels infants i el consell de la gent gran.

 

Innovació participativa.

 

Aquest procés participatiu ha permès que la ciutadania participés en un projecte de micro- urbanisme i fossin les seves propostes i aportacions les que es tinguessin en consideració a l’hora de desenvolupar el projecte urbanístic.