Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Estímul a Organitzacions Comunals. Exemple de Participació Estímul a Organitzacions Comunals. Exemple de Participació

  • Colòmbia
  • Ajuntament de Medellín
"Estímul a Organitzacions Comunals Exemple de Participació", consisteix en un concurs mitjançant el qual, es pretén incentivar la promoció i l'enfortiment d'iniciatives de les juntes d'acció comunal que aportin a la transformació i a la construcció de la ciutat de Medellín.

Descripció

El premi Organitzacions Comunals Exemple de Ciutadania, consisteix en el lliurament de 300 salaris mínims mensuals vigents que seran distribuïts entre 10 juntes d'acció comunal que compleixin els criteris representats en les següents categories: equitat i justícia social; participació i innovació social; transparència i legalitat; solidaritat i no-violència.

Els principals objectius del projecte són reconèixer a les organitzacions comunals com a actors essencials per al desenvolupament de la comunitat, seleccionar les iniciatives que promoguin accions a favor del desenvolupament comunal, enfortir les organitzacions que treballen pel bé comú, la legalitat i la recerca d'iniciatives coherents amb la democràcia i fomentar el lideratge comunal.

Per tal de garantir l'elecció de les millors iniciatives presentades, és a dir, les premiades, es defineixen els següents criteris d'avaluació: l'organització comunal, l'experiència en desenvolupament de projectes socials i la iniciativa presentada per cada organització d'acord a la categoria en què participa.

Pel que fa al premi, consisteix en 300 salaris mínims legals Mensuals equivalents a 193.305.000 $. El primer lloc de cada categoria serà premiat amb $ 25.774.000,00 i el segon lloc amb $ 12.887.000,00.