Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Consell de Ciutat de Mollet del Vallès Consell de Ciutat de Mollet del Vallès

  • Catalunya
  • Ajuntament de Mollet del Vallès
Aquesta experiència es va presentar com a candidatura a la IX Distinció "Bona Pràctica en Participació Ciutadana"

Descripció

Consell de Ciutat

http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6te6DMP-lfB4v3ARR9afkRMzjCHVb9QsK2g

Es tracta del màxim òrgan participatiu del municipi, està format per un representant de cada grup municipal, un representant de cada un dels consells municipals sectorials (escollit pel propi consell), 10 representants del teixit associatiu de la ciutat, 5 representants de les organitzacions sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, 5 persones individuals d’especial rellevància ciutadana i 4 persones més que han estat escollides a través d’un sorteig aleatori entre el padró. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, presidirà el Consell de Ciutat que es reunirà un mínim de dues vegades l’any.

 

El Consell de Ciutat és un òrgan ja previst en el Reglament de Participació Ciutadana que l’Ajuntament de Mollet va provar l’any 2005 per unanimitat. L’Ajuntament de Mollet ha entomat en els darrers anys l’important procés participatiu d’elaboració del Pla Estratègic, fet que ha retardat la creació del Consell de Ciutat. A l’inici d’aquest mandat, l’alcalde va prendre el ferm compromís de crear aquest òrgan.

 

Les funcions principals que ha de tenir el Consell de Ciutat són debatre els plans d’actuació generals i emetre informes en matèria de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans. També podrà assessorar el govern, proposar estudis i promoure el debat sobre temes d’interès ciutadà.

 

El procés per escollir les 40 persones que formaran part del Consell de Ciutat també ha estat participatiu i ha recollit diferents propostes dels grups municipals.

 

El Reglament  de funcionament del Consell de Ciutat va ser aprovat per unanimitat dels grups municipals presents. El Consell de Ciutat es va constituir formalment el 24 de febrer de 2012. Al 2013 van fer-se 4 sessions plenàries.

 

Durant el temps del seu funcionament, s’han impulsat tres grups de treball (reformulació dels consells municipals sectorials de participació, fomentar la relació i col·laboració entre el teixit associatiu sobre aspectes socials; i matèries de formación d’entitats per ser més dinàmiques, útils i fomentar el relleu generacional) que han motivat la reformulació dels consells municipals de 9  a 3 consells i viculats a les línies estratègiques de la ciutat (persones, espai públic i economia-ocupació) i orientat les matèries de les matèries de formació de les entitats (cerca de subvencions i autopromoció).