Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Experiències

Procés de debat sobre el Model de Renda Social Bàsica d’Aragó Procés de debat sobre el Model de Renda Social Bàsica d’Aragó

  • Espanya
  • Govern d'Aragó

Descripció

El Procés de Debat sobre el Model  de Renda Social Bàsica d’Aragó es va impulsar amb els agents i les entitats directament implicades. Amb aquest procés es pretén que les aportacions realitzades durant el debat, contribueixin a l’enriquiment del treball de redacció de l’avantprojecte de Llei. Es va realitzar una fase informativa, una fase de debat i finalment es durà a terme una fase retorn, en la qual, es valorarà i explicarà el document final obtingut.