Menu

22 Conferència OIDP

Rio de Janeiro
6-8 Novembre

Premi 2023

Participate OIDP

OIDP

L’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) és una xarxa internacional oberta a totes les ciutats, organitzacions i centres d’investigació amb interès per conèixer, intercanviar i aplicar experiències sobre democràcia participativa en l’àmbit local.

LLEGIR MÉS

Notícies

Arantzazulab 'Concepciones sobre la democracia en el País Vasco'

Barcelona adopta un nou reglament de participació ciutadana que actualitza els mecanismes de democràcia directa

El nou Reglament de participació ciutadana de Barcelona insta l'Ajuntament a promoure els canals i instruments que

Barcelona promou la participació infantil

L'equip de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona explica com es promou la participació dels nens

Experiències

Ciutadania Adolescent de Barcelona curs 2020-2021
El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona
Estratègia de transversalitat de gènere en els processos participatius