Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Observatoris Locals de Democràcia Participativa

Un OLDP és un espai d’encontre, un àmbit d’interacció en el qual diversos actors poden reflexionar, debatre, realitzar consultes i propostes sobre els reptes de la participació. L’esperit d’aquests espais no és transformar-se en estructures tecnocràtiques o centres de documentació passius, sinó en plataformes actives i inclusives.

Es poden distingir tres grups d’actors als quals s’hauria de tenir en compte en un model organizatiu:

La creació d’una xarxa d’OLDP’s s’integra en el marc del’OIDP i es vincula des del seu inici al Programa de Cooperació Descentralitzada URB-AL de la Comissió Europea. El projecte va néixer l’octubre de 2004 arrel de l’interès dels membres de l’OIDP per avaluar la qualitat de les experiències participatives que es duien a terme a nivell municipal i per incorporar elements de participació ciutadana en els mateixos processos d’avaluació per a que els ciutadans i ciutadanes tinguéssin un major protagonisme en el govern de les ciutats.

L’objectiu general va ser crear una xarxa d’OLDP’s per a poder desenvolupar una metodologia d’avaluació de la participació a partir de contextes polítics, socials, econòmics i territorials variats. Es van constituir 10 OLDP’s a 10 ciutats d’Europa i Amèrica Llatina que van desenvolupar i escollir els seus propis objectius i metodologies en funció de les necessitats i de les característiques de la seva realitat social però sempre en el marc d’uns camps d’actuació comuns.

El projecte realitzat en el marc del programa URB-AL va finalitzar l’abril de 2007.