Menu

El valor de la participació en temps de crisi: entre la vella governança i les noves formes d'acció col·lectiva

Descripció

INSTITUT DE GOVERN I POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Setembre de 2014 

Investigador Responsable 
Marc Parés 
marc.pares@uab.cat 

Equip d'Investigació: Ismael Blanco, Ramon Canal, Júlia Boada, Èlia Hernando, Jaume Badosa, Joan Subirats, Quim Brugué, Marc Martí-Costa, Carola Castellà i Alba Ballester.