Menu

Quaderns de participació ciutadana en els plans d'ordenació urbanística municipal

El contingut d’aquest quadern ha estat elaborat en col·laboració amb el Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

Descripció

Quadern

L’obligació dels poders públics de promoure la participació en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques es concreta, en el camp de l’urbanisme, en la garantia dels drets d’informació i participació que reconeix la Llei d’urbanisme.