Menu

Document marc de promoció de la participació en l'àmbit de la salut

El document del Marc de la participació ciutadana en salut ha estat elaborat per l’equip de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut a partir de sessions participatives, el contrast amb experts i la recopilació d’experiències en participació ciutadana en salut.  

Descripció

El document neix com a marc per a promoure la participació ciutadana com una pràctica habitual incorporada a la dinàmica de funcionament de tots i cadascun dels àmbits del sistema nacional de salut.

En l’escenari actual, aquest sistema s’enfronta a un repte doble: d’una banda, aconseguir més diversitat ciutadana motivada i compromesa a participar-hi, incorporant diferents sensibilitats, percepcions i opinions; i, de l’altra, avançar cap a una participació amb un impacte transformador en la presa de decisions individual o col·lectiva, basada en la lògica de la deliberació de qualitat i incorporant eines que hi donin suport.

Trobareu tota la informació relativa al document marc aquí.

Document