Menu

Repensant la participació de la ciutadania al món local

Descripció

Autor/s: Parés, M. [coo.], Castellà, C. [coo.], García Brugada, M. [coo.]

Àrea promotora: Àrea d'Atenció da les Persones. Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana

Suport: Paper / PDF

Tipus de publicació: Llibre

Col·lecció: Documents de Treball

Sèrie: Igualtat i Ciutadania ; 21

Editorial/s: Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència. Gabinet de Premsa i Comunicació

Lloc: Barcelona

Any: 2015

Número d'edició: 1

Pàgines: 53

Idioma/es: Català

ISBN: 978-84-9803-708-1 / 978-84-9803-710-4

Dipòsit legal: B 8304-2015

Matèria/es: Administració local, Ciutadania

Aquest volum recull les reflexions, les propostes i les conclusions dels dos grups de treball formats per experts del món local, tècnics i electes, i del món acadèmic en el marc del projecte Repensant la participació de la ciutadania al món local, impulsat per la Diputació de Barcelona.

 

L'objectiu és revisar el concepte de participació ciutadana en les administracions locals per tal de cercar noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania que s'adaptin als temps actuals, i d'identificar els reptes que poden contribuir, de manera significativa, a fer de la participació un element central en la recerca de respostes per a les necessitats de la societat.