Menu

Panel de polítiques públiques locals de participació

Descripció

Aquest estudi correspon a la quarta edició del Panel de Polítiques Públiques Locals de Participació Ciutadana, iniciat al 2008, dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya. És una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu, recollir de forma periòdica i sistemàtica aquella informació rellevant i d'utilitat per l'anàlisi, l'avaluació i millora de les polítiques locals. Els municipis participants reben un informe particularitzat que permet fer un seguiment de les seves polítiques i contrastar aquestes dades amb les d'altres municipis. Un altre producte del Panel és un estudi elaborat per un especialista, que es publica a la web, que analitza l'estat de la situació, les tendències i els reptes de les polítiques de participació ciutadana.