Menu

Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014

Descripció

Torre Jussana estrena la 2a Època dels Dossiers Barcelona Associacions amb la publicació dels resultats del Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014, una recerca transversal sobre l'estat i l'evolució del conjunt del teixit associatiu de la ciutat, que inclou dades tant a nivell de ciutat com per districtes. L'estudi ha estat coordinat pel Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) i impulsat conjuntament amb l'Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia i la Fundació Bancària La Caixa.