Menu

Eines per a la participació ciutadana

Tècniques participatives per la debat grupal

Descripció

La participació ciutadana en les polítiques públiques és una de les vies més innovadores en el perfeccionament de la democràcia. Amb la Col·lecció Papers de Participació Ciutadana, la Diputació de Barcelona aporta reflexions, experiències i investigacions per afavorir el debat sobre l'associacionisme i la democràcia participativa en el món local. 

Col·lecció coordinada pel Centre per a la Participació Ciutadana de l'Organisme Autònom Flor de Maig ofm.participacio@diba.cat www.diba.cat/flordemaig/participacio Tel. 934 020 714