Menu

Guia per a la implantació del govern obert als municipis de Catalunya

Descripció

Guia per a la implantació del govern obert als municipis de Catalunya 

Barcelona, novembre de 2015. 

© Autors del text: Mireia Castelló Fosch, Sergi Castañé López, Marc Monells Hernández, Àstrid Alemany Jaime, Miquel Gallego Miralles, IPolÍtics, SCP 

Coordinació: Marta Garsaball Pujol, Laura Suñé Salvador i Teresa Ortiz Ripoll

© Per a aquesta edició: Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica Carrer Rivadeneyra, 6, 10a planta. 08002 Barcelona