Menu

PUBLICACIONS

Reglament de Participació Ciutadana 2022 - Ajuntament de Barcelona
CA
Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius
CA EN
Guies pràctiques de la participació ciutadana a Barcelona
CA EN ES
Dossier sobre les II jornades sobre participació ciutadana a Mallorca
CA
Guia pràctica per a l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana
CA
Agenda per a la Democràcia Local
Publicació de l'informe: Signar per a influir en política? Model i experiències d'iniciativa ciutadana local
La participació ciutadana a l'espai català transfronterer
CA FR
Document marc de promoció de la participació en l'àmbit de la salut
CA
Reglament Municipal de participació ciutadana de La Vall d'en Bas
CA
Materials sobre la Jornada sobre Pressupostos Participatius al món local organitzada per la Diputació de Barcelona
CA
Reglament de participació ciutadana de Barcelona
CA ES
Quaderns de participació ciutadana en els plans d'ordenació urbanística municipal
CA
Recull de normativa sobre participació ciutadana en l'àmbit local
CA
Criteris de qualitat per a processos participatius
CA
Retorn del Projecte d'usos i model de gestió Unió de Cooperadors de Gavà
CA
Pla de Govern Obert 2017-2018 de la Generalitat de Catalunya
CA
Model tipus de Reglament de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona
CA
Guia per dissenyar i executar processos participatius en l'àmbit municipal
CA
Informe final del procès participatiu per a la reforma horària
CA
16 consells pràctics per al desenvolupament de pressupostos participatius
CA
Participació ciutadana en l'àmbit autonòmic. El cas de Catalunya
CA
El valor de la participació en temps de crisi: entre la vella governança i les noves formes d'acció col·lectiva
CA
"Programari lliure i de codi obert / Societat lliure i govern obert"
CA
El panoràmic de les associacions de Barcelona 2015
CA
Les experiències de pressupostos participatius en els municipis catalans
CA
Guia per a la implantació del govern obert als municipis de Catalunya
CA
Eines per a la participació ciutadana
CA
Guia: Les claus del bon funcionament d'una associació
CA
Decàleg de participació infantil
CA
Pla Estratègic de Casals de Barri 2015-2018
CA
Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014
CA
Polítiques Públiques dels Municipis Catalans
CA
Panel de polítiques públiques locals de participació
CA
Declaració Final V Conferència de l'OIDP
Declaració Final IX Conferència de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa Reggio Emilia 18, 19, 20 de novembre de 2009
Repensant la participació de la ciutadania al món local
CA
Marc conceptual de la campanya per uns pressupostos participatius a Santa Coloma de Gramenet
CA
Nota sobre la XIVa Conferència de l'OIDP
Conclusions del XX Fòrum Primavera de les Associacions
CA
Nota sobre la Conferència Internacional sobre Participació Ciutadana i Pressupostos Participatius a l'Àfrica
7ª Distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana
Guia per avaluar processos participatius
CA EN
Conferències de l'OIDP
I Distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana (2006)
II Distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana (2007)
III Distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana (2008)
IV Distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana (2009)
V Distinció OIDP Bona Pràctica en Participació Ciutadana (2010)
Guia Pràctica per a la Avaluació de Processos Participatius
Guía Pràctica per a la Detecció de Bones Pràctiques en Processos Participatius
Guia Pràctica per a la Creació d'Observatoris Locals de Democràcia Participativa
Observant les Democràcies Participatives Locals 2004 - 2007