Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Estructura

Els òrgans que formen la xarxa des de la seva constitució són la Secretaria Tècnica i la Presidència. Aquests òrgans són ostentats per membres socis de la xarxa, és a dir, ciutats o governs locals ja adherits a l’OIDP.

Amb la voluntat de dotar la xarxa d’unes estructures objectives i clares de funcionament, es van redactar el 2006 uns reglaments de funcionament intern tant per a un càrrec com per a l’altre. Ambdós protocols estableixen tant les missions de la Secretaria Tècnica i de la Presidència com el mode d’elecció de cadascuna:

Les funcions de la secretaria tècnica són la tasca de la gestió diària de la xarxa, la gestió de la web i de la mediateca, l’elaboració de publicacions pròpies, la preparació, organització i dinamització de les iniciatives pròpies de l’Observatori, així com el suport a l’organització de la Conferència Internacional anual, a més d’ostentar la representació de l’Observatori davant de les diferents instàncies amb les quals es relacioni l’organització..

Per millorar el funcionament de la xarxa el 2004 es va crear un altre òrgan, el reglament de funcionament del qual es va actualitzar el 2009:

El novembre de 2011, atenent a la necessitat de descentralitzar l’estructura de l’organització per millorar-ne l’eficiència, es va aprovar un acord de col·laboració amb la ciutat de Porto Alegre que des d’aleshores va passar a ser la seu de l’oficina regional de l’OIDP a Amèrica Llatina. Aquest acord es basa en els següents punts:

Seguint en aquesta mateixa direcció el desembre de 2012 es va presentar a Dakar l’oficina regional de l’OIDP a Àfrica, iniciativa coordinada per l’organització ENDA-Ecopop i que en aquests moments es concreta en la creació d’una plataforma.

La Plataforma per Àfrica de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa és accessible a www.democratieafricaine.org o  www.odp-afrique.org i pot resumir-se en 4 punts: