Observatori Internacional de la Democràcia Participativa

CAT | EN | ES | FR | PT
IOPD logo
Menu

Grups de treball

Els grups de treball de l’OIDP són uns mecanismes de treball col·laboratiu entre Conferències, que s’han de proposar i aprovar en les Sessions Internes Anuals. A través de la reflexió, es fomenta la promoció d’instruments que busquen enfortir la democràcia i impulsar l’exercici de la ciutadania protagonista en el debat, disseny, decisió i implementació de les polítiques públiques. Aquests grups estan oberts a la participació de tots aquells membres de l’OIDP que estiguin interessats a fer les seves aportacions. Cada grup està coordinat per una ciutat que ―emparada per la Secretaria Tècnica― és la responsable d’emetre els documents-marc de treball, recollir les aportacions dels membres i dinamitzar el grup de treball.

Grups de Treballs Actius

Els nous grups aprovats a la reunió interna celebrada en el marc de la XVI Conferència de l’OIDP són:

Grups de Treball Tancats